Ortak Gerçekleşen Projeler
Home

Ortak Gerçekleşen Projeler

Ortak Gerçekleşen Projeler

Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin yanı sıra, vakfımızla aynı vizyona sahip farklı kurumlar ve STK’lar ile toplumu bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amaçlarıyla ortak faaliyetler gerçekleştiriyoruz.