Hayatımızdaki Ekonomi

PAÜ Dr.Öğr.Üyesi Gülten Yıldırım, Mükerrem Mehmet Eke Ortaokulu’nun 6.sınıf kademesinden bir sınıf öğrencisiyle“Hayatımızdaki Ekonomi” etkinliğini 30.05.2023 tarihinde gerçekleştirdi. Öğrenciler, ekonominin insan hayatında ve kendi hayatlarındaki yerini fark etmeleri, ekonomi ile ilgili bazı temel kavramları açıklamaları ve ekonomi döngüsünü anlamaları için aktif öğrenmeye dayalı bir etkinliğin içinde yer aldılar.