“Beni Nasıl Kestiler?”

BENİ NASIL KESTİLER?

Arşivden derleyen ve açıklayan: Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN

Yeni Sabah Gazetesi, İst. 19-30 Ekim 1939   

Anlatan: Denizli Postanesi Eski Havale Memuru İbrahim

Yazan: Zeynel Besim Sun

“336 (1920) senesi Temmuzunda idi.

Bir avuç Türk vatanperverinin çok fâik (az sayıdaki Türk vatanseverin üstün) düşman kuvvetlerine karşı aylardan beri müdafaa ettikleri (savundukları) Nazilli cephesi, düşmanın aldığı son takviye kıtaatının vürudu (destek güçlerinin yanlarına gelişi) ve harbe iştiraki (savaşa katılması) üzerine bozulmuş, Türk müdafileri (vatan savunucuları) arasında bulunan efeler de müdafaa kuvvetleri (askerî savunma güçleri) ile beraber çekilmeye başlamışlardı.

Hareket-i milliyenin (millî hareketin; Kuvâ-yı Milliye’nin) bidayetinden (başlangıcından) beri Türkoğullarının müdafaa siperlerinde, düşmanla boğazlaşan zeybekler arasına, her fırsattan istifadeyi bilen birkaç çapulcu da karışmıştı. Cephe halinde düşmanla çarpışılırken bu yağma düşkünü birkaç eşkıya bir müddet baskınlara iştirak etmişler; düşmana pala sallamışlar; fakat cephe bozulup da küçük kuvvetimiz ric’ate (geri çekilmeye) başladığı zaman yağmaya, çapula koyulmuşlar ve halkta ‘Efeler halkı soyuyorlar’ fikrini uyandırmışlardı.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.